Været i Troms er ikke mye å skryte av. Meteorologene og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gule farevarsler for vindkast, regn, flom og jordskred i Troms.

Nå vurderes det om alle skal oppgraderes til oransje farevarsel. Når farevarselet er oransje, er det fare for at været kan føre til alvorlige skader.

– Det blir vått og vindfullt det neste døgnet, sier Pernille Borander, vakthavende meteorolog ved værvarslinga.

Jordskred

Sunniva Skuset på jordskredvarslinga ved NVE, forteller at de vil oppjustere til oransje.

– Vi holder på nå. Det vil gjelde Troms og deler av Finnmark, kanskje Narvik også. Vi avgrenser områdene nå, forteller Skuset.

På grunn av store nedbørmengder i Nord-Norge har NVE sendt ut farevarsler. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Oransje farevarsel for jordskred er en alvorlig situasjonen som forekommer sjeldent. Det krevet beredskapsmessige forberedelser, og man medføre alvorlige skader, står det på varsom.no.

Det kan komme mange skredhendelser, noen kan få store konsekvenser.

Flom

Også farevarselet på flomfare vil gå opp til oransje.

– Det vil bli oppgradert for flom også. Det gjelder Nordland og Troms. Det kommer i løpet av en time, forteller Erik Holmqvist ved flomvarslinga hos NVE.

Også på flom er oransje farevarsel sjeldent. Også det kan medføre alvorlige skader. Ifølge varsom.no kan det forekomme omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.

Regn

– Det vil pøse på med nedbør. Sørlige deler av Troms ligger mer utsatt. Troms vil få det jevnt vått. Totalt sett kan det være snakk om et sted mellom 60–100 millimeter på 24 timer, sier meteorolog Borander.

Regn er satt opp til oransje farevarsel.

Meteorologene anbefaler at man vurderer behov for forebyggende tiltak. Det er fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Det er fare for vannplaning for bilførere.

Vind

– Nedbør er ikke det eneste som kommer. Det blåser litt allerede, og vil virkelig øke utover ettermiddagen. Periodevis vil det være full storm, opp mot 30 meter i sekundet. De sørligste delene av Troms er spesielt utsatt, forteller meteorologen.

Også vind vil settes opp til oransje farevarsel.

– Det er en kald, våt og vindfull dag. Dette er virkelig startskuddet for høsten. Vi har fått mye regn, men dette er den virkelige høststormen. Dette er en inneværsdag, sier Borander.

Det anbefales å sikre løse gjenstander ettersom de kan blåse av gårde. Ferger, fly og annen transport kan bli kansellert.