Onsdag ventes det mye regn i Nord-Troms, lokalt 30-35 millimeter på 12 timer. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå, som er moderat fare.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, og fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Det anbefales å tilpasse farten og kjøre etter forholdene.

Farevarselet gjelder foreløpig fra onsdag morgen til midnatt.

Det kraftige regnværet utløser også fare for jord- og flomskred. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for skredhendelser.

Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Varselet gjelder for deler av Troms og Finnmark og nord i Nordland., men skredfaren er størst der det kommer mest nedbør.

Det anbefales at man holder seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følger værradaren. Man bør holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, skriver meteorologene i varselet.