Meteorologisk Institutt har sendt ut et gult farevarsel om kraftig snøfokk i deler av Nord-Norge. Varselet gjelder for hele Troms og Vest-Finnmark. Varselet gjelder fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag hvor det blir det snøfokk over 200 meter. Fra lørdag kveld til natt til søndag kan det også snø lavere enn 200 meter og gi vanskelige kjøreforhold.