AN.NO: Det var 15.mai at arbeidsulykken inntraff på Smibelgvatnet i Rødøy i Nordland.

En hjullaster hadde havnet i vannet og forsvant. Det ble sendt ut redningsmannskaper, blant annet dykkere, men svært vanskelige arbeidsforhold ved Smibelgvatnet gjorde at søket ble utsatt.

3. juli avsluttet søket etter 61-årige Karl Sverre Egeland.

Men nylig startet hans arbeidsgiver BetonmastHæhre eget søk.

- I dag ble avdøde funnet på 78 m dyp. Pårørende er varslet om funnet, opplyser politiet.