Familien har eid fiskebruket i over 40 år. Nå selger de

Wilsgård har kjøpt fiskemottaket i Torsken.