Gå til sidens hovedinnhold

Fakta som forsvant i støyen og blodtåka

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Amund Sjølie Sveen har et nytt innlegg i debatten om NNKM 30.03.21 under tittelen Hva ville Áillohaš sagt? Ja, hva ville han sagt?

Innledningsvis vil jeg si at det er en fantastisk dreining denne saken har tatt i løpet av det året som har gått. Konflikten dreier seg om avslutning av arbeidsforholdet til en direktør som fra mange hold er berømmet for sitt kunstneriske program, men – og det er underslått – en katastrofe som administrator.

Konflikten har nå blitt en sak om etnisitet, antisamiske holdninger, kunstens frihet etc. - jeg tror sågar ordet rasisme har forekommet på visse plattformer. Det er nødvendig å bringe fram noen fakta som er blitt borte i all støyen også Amund har vært med på å skape.

Legger ved en link til en artikkel i Subjekt . Brev fra det foregående styret 8.04.20. De berømmer McGowan for hans utstillinger osv., men det fremkommer også at man begynte å diskutere hans åremål allerede januar 2018.

Det er et viktig dokument. De hadde erfaring med McGowan gjennom fire år.

Videre denne redegjørelsen fra styreleder Ellingsen 2.04.20.

I motsetning til det mange er forledet til å tro, har denne saken en forhistorie som strekker seg lengre tilbake enn mars 2020.

De som beskylder Ellingsen for antisamiske holdninger bør sjekke hvilke saker hun frontet som statssekretær, også her på Nordnorsk debatt.

Så til Amund Sjøli Sveens rolle opp i dette. Amund er kjent som en som tør der andre tier. Han har gjort poeng ut av partitilhørighet og hvilke posisjoner de han angriper har, utenom NNKM.

Han er opptatt av hva Enoksen har skrevet om reindrifta, men på ett område har han vært taus - sitt eget forhold til NNKM. Amund Sjøli Sveen har opplagt vært inne i varmen i McGowans tid som direktør. En av de alvorlige klagene på McGowan var manglende oppfølging av Svalbard Kunsthall. Erstatningen ble et prosjekt utført av Amund Sjølie Sveen på Svalbard som, så langt jeg vet, omfatter et neonskilt med teksten «Make north great again» og en scootertur til Barentsburg. For ordens skyld, jeg har ingen mening om verket, har ikke sett det.

Hva honoraret er, vet jeg ikke, men jeg er prinsipielt for at kunstnere får skikkelig betalt.

Jeg liker ikke å nevne dette, men så sterkt han har gått ut i denne saken blir det etterhvert en relevant opplysning.

Et sitat fra Amunds artikkel fortjener litt oppmerksomhet: "I enden av den løypa kulturministeren tviholder på, finnes ingen annen mulig løsning enn en direktør som er mindre egnet og mindre briljant enn vedkommende kunne ha vært."

Vi skjønner alle hvem som var egnet og briljant, men ble brutalt kastet til ulvene.

Som Amund selv skriver: "det handler om å se bjelken i sitt eget øye".

Nordnorske kunstnere og kunsthåndtverkere har en representant i styret. Etter avskjedigelsen av McGowan gikk kunstnerrepresentant m/vara ut av styret.

14. mai 2020 ble det levert inn klage til lotteri-og stiftelsestilsynet fra: Ina Otzko, styreleder Nord-Norske Bildende Kunstnere, Janne H. Rasmussen, regionleder Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Lene E. Westerås, styreleder Samisk Kunstnerforbund, Joar Nango, Inger Blix Kvammen, Trygve Luktvasslimo og Martha Otte: "Varsling om kritikkverdig styredrift ved Nordnorsk kunstmuseum".

16 mai 2020: Kunstnerorganisasjonene deltar igjen i styret med ny representant, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, vara Ina Otzko.

Deltar i alle styremøter fra 16.06.20 til 26.01.21. (Senere møteprotokoller er ikke lagt ut). Ut ifra de protokollene som finnes har det ikke vært særlig dissens eller uenighet om vedtak i styret. Unntaket er en klage på advokat Enoksen. På siste møte som er protokollført gjøres bl.a. følgende vedtak: "Følgende arbeidsgrupper er nedsatt: Styreinstruks. Mandatet er å evaluere og evt. revidere eksisterende styreinstruks for styret i Nordnorsk Kunstmuseum. Fra styret vil følgende være representert: Hanne K. Jakhelln, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk og Charis Gullickson".

5. mars 2021 kommer Lotteri- og tilsynets rapport som godkjenner styrebehandlingen ved avslutningen av McGowans arbeidsforhold: "Stiftelsestilsynet meiner at styrebehandlinga i samband med at direktøren for museet vart skifta ut var hastig, men forsvarleg".

Konklusjonen og hele rapporten finnes her.

12. mars: Det faller dom i saken McGowan har reist mot Ellingsen og NNKM for urettmessig oppsigelse. Museet frifinnes og McGowan må betale 536 000 i saksomkostninger. Nå skulle en tro det ble ro om saken, men nei.

23. mars: Orientering til medlemmer om at vårt styremedlem pluss vara har trukket seg fra styret.

Denne gang stiller organisasjonene seg bak og skriver bla dette: "I den situasjonen vi nå befinner oss i finner styret i NKNN og NNBK det ikke forsvarlig å utnevne nye representanter til et styre vi ikke har tillit til."

Hvorfor ? Begrunnelsen er – når man skreller vekk alt utenomsnakket :

1) Man er i mindretall.

2) En opplever arroganse.

Dette skal en tillitsvalgte tåle. Har respekt for at ikke alle kan stå i en sånn posisjon, men da får en finne andre.

Vår leder Ina Otzko sier i KK 23.03: «Dette er et klart signal om at vi oppfordrer resten av styret til å gå av.»

Kunstnerorganisasjonene bryter altså med NNKM i en situasjon som opplagt er vanskelig for museet. Dette er bare destruktivt, både for museet og nordnorske kunstnere.

McGowan kommer ikke tilbake. Det er et faktum. Det skal ansetter ny direktør. Våre organisasjoner har valgt å stå utenfor denne prosessen.

Den informasjon som har gått ut til medlemmene gir inntrykk av en konflikt som starter i mars 2020.

Viktig informasjon, som bla. brevet fra forrige styre, underskrevet av vår representant er ikke blitt gjort kjent for medlemmene. Det samme gjelder Ellingsens redegjørelse. De som har lest dette før, bør kanskje gjøre det igjen, nå som støyen og blodtåka er som verst.

Kommentarer til denne saken