- Den måten jeg ble stemplet og karakterisert på, den følger meg så lenge jeg lever

I over 20 år har han vært arbeidsfolks vaktbikkje. Nå pakker Bjørn Willumsen (63) ned kontoret.
Publisert