Borgtun-rektoren om skoledagen: - Gråt og stillhet

Wenke Sørensen forteller at hele skolen er dypt preget av hendelsen på Fagereng.