Norge og EU har inngått en avtale om å etablere et ambulansefly i Tromsø. Flyet skal brukes til transport for pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer over hele EU- og EØS-området, fremgår det i en pressemeldinge fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026. I første omgang dreier det seg om rundt fem millioner Euro i år. Dette skal dekke forberedelser, trening, utgifter til anskaffelse av fly og utgifter til medisinsk teknisk utstyr mv.. EU vil deretter dekke drift og stående beredskap.

Totalt har avtalen en samlet ramme på ca 60 millioner euro for hele perioden, ifølge pressemeldingen. Det utgjør nærmere 600 millioner kroner.

Når flyet ikke er i bruk for transport av høyrisikopasienter, vil flyet kunne brukes til å supplere luftambulansetjenesten i Norge.

- Vi ser på hvordan flyet, når det er på plass, kan supplere luftambulansetjenesten i Norge i perioder hvor det ikke blir brukt til transport av høyrisikopasienter og hvordan dette vil styrke vår nasjonale beredskap, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i pressemeldingen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at avtalen med EU er en anerkjennelse av at Norge er i verdenstoppen innenfor smittevern og pasienttransport.

– At vi har fått dette ansvaret av EU er en anerkjennelse av at vi er helt i verdenstoppen på disse områdene, både gjennom en god og effektiv luftambulansetjeneste og et fagmiljø som har kompetanse til å håndtere pasienter med alvorlige og farlige smittsomme sykdommer, sier Høie i pressemeldingen.

RescEU:

RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer. Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser.