Som følge av flere store byggeprosjekter på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tilbake i 2014, ble det besluttet å flytte Blodbanken til kjøpesenteret Nerstranda i Tromsø sentrum.

Nå er det imidlertid slutt på sentrumstilværelsen, skriver Pingvinavisa. Fra 23. november er Blodbanken tilbake på UNN i Breivika – nærmere bestemt i C00-fløya, et tilbygg mot sør på sykehusområdet.

– Det har hele tiden ligget i kortene at vi skulle tilbake til Breivika. For enkelte blodgivere blir det kanskje litt mer tungvint å komme til oss, men vi håper tilgjengeligheten skal være god nok. Samtidig ønsker vi å få tilbake eller rekruttere nye blant de mange som oppholder seg ved UNN, universitetet og i Breivika generelt. Vi trenger alle blodgivere i Tromsø, sier Marit Tennes Riksheim, seksjonsleder ved Blodbanken, til Pingvinavisa.

Hun mener at det er flere fordeler forbundet med returen til Breivika.

– Det blir kortere avstander til det meste, og vi slipper også transport av blod mellom sykehuset og sentrum, sier Riksheim, som oppfordrer spesielt UNNs egne ansatte til å melde seg som blodgivere.