Det sier  advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin DA. Han har ført saken for Annelin Kreutzer i alle rettsinstanser.

LES MER:
Annelin vant i Høyesterett


- Selv om kvinnen ikke fikk medhold på samtlige punkter, er dommen å anse som en seier for den skadde kvinnen som hadde reist saken, sier Lundin.

Han sier kapitaliseringsrenten er en svært viktig størrelse når erstatning for alt fremtidig tap skal utmåles. Den bestemmer hvilken avkastning som skal legges til grunn etter at det er gjort fradrag for inflasjonen. Jo høyere kapitaliseringsrente som legges til grunn, dess lavere blir engangserstatningen som utbetales til den som er skadet.

- Helt siden 1993 har den vært på fem prosent, og allerede i 1993 oppfordret Høyesterett lovgiver til å justere den slik at de som skades får full erstatning for sitt tap. Dette har aldri blitt fulgt opp, og har ført til at et stort antall skadde personer har fått utbetalt en vesentlig for lav erstatning for sitt tap, sier Lundin.

Han har lenge ment, at å legge til grunn at en som skades, skal klare å oppnå en realavkastning på fem prosent, er alt for høyt. Selv ikke de profesjonelle forvalterne i «Oljefondet» forventer å klare å oppnå en avkastning på dette nivået, og bankinnskuddsrenten går stadig nedover. 

Roser far

- Det er takket være pågangsmotet til den ressurssterke faren til den skadde kvinnen i saken at det har lykkes å gjøre noe med denne uretten, og han er nå kronet med seier over en gigantisk forsikringsbransje. Dommen vil fremover få stor betydning for alle andre skadesaker der det skal betales erstatning. 

Annelin Kreutzer ble 20 år gammel svært alvorlig skadet i en trafikkulykke i desember 2007 da hun som fotgjenger ble påkjørt av en bil utenfor Tromsø. Hun ble påført en stor hjerneskade, og er 100 prosent ufør. Forsikringsselskapet til bilen som kjørte på henne, utbetalte en erstatning på kr 3.250.000 sommeren 2009, og anså seg ferdig med saken. Dette ville ikke kvinnen - representert ved sin far – godta, og tok saken til retten. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn en kapitaliseringsrente på fem prosent. Hun har nå til sammen med alle dommene fått utmålt en erstatning på vel ni millioner kroner.