Gå til sidens hovedinnhold

Trålutstyr for 700.000 forsvant - Tromsø kommune slipper å betale erstatning

Artikkelen er over 5 år gammel

Tromsø kommune er frifunnet for krav om erstatning fra det litauiskregistrerte selskapet Seivalas.

Seivalas hadde krevd erstatning fra Tromsø kommune for angivelig å ha dumpet verdifullt trålutstyr som søppel. Trålutstyret lå lagret på området til Tromsø Havn i Breivika. Det forsvant da havneområdet ble ryddet i forbindelse med at boreriggen «Polar Pioneer» skulle oppankres for vedlikeholdsarbeid i 2011.

Den norske filialen (NUF) av selskapet administreres av Trond Mathisen i Tromsø.  Mathisen eier det litauiske selskapet sammen med en litauisk advokat, hver med 50 prosent.

Ulike versjoner

Selskapet har siden 2005 eid forskjellige fiskefartøy. Etter kondemneringen av et fiskefartøy i 2009, kjøpte selskapet i 2010 tråleren «Ostrov Valaan» av et spansk rederi registrert i Russland. Etter overtakelsen ble trålerens navn endret til «Plutonas».

Båten var rigget for trålfiske da den ble kjøpt. Men båten hadde ikke konsesjon for å drive torskefiske i Norge. Fordi utstyr til torsketrålfiske ikke var nødvendig å ha om bord, ble det inngått leieavtale med Tromsø Havn om lagring av utstyret på havneområdet. Utstyret ble lagret ved kai 25 på ISPS-området.

«Polar Pioneer» ble senere ankret opp utenfor kai 25. I den forbindelse tok havnevakta kontakt, først med Trond Mathisens sønn i Marine Supply AS, deretter med Trond Mathisen med forespørsel om flytting eller kasting av lagret utstyr. Det foreligger ulike versjoner av hva som ble sagt.

Da tråleren høsten 2011 skulle utstyres for blåkveitefiske, ble deler av det lagrede utstyret vurdert som anvendelig. Men da var det borte. Seivalas framsatte erstatningskrav, noe som ble avvist. Tromsø Havn sa seg imidlertid villig til å refundere innbetalt leiebeløp.

Ca. 700.000 kr

Det økonomiske tapet for tapet av trålutstyret ble under rettssaken i Nord-Troms tingrett oppgitt til å være i størrelsesorden 654.000 – 772.000 kroner.

Retten mener det ikke er sannsynliggjort at Tromsø Havn påtok seg tilsynsplikt ved leieavtalen. De grunnleggende forpliktelsene var at Tromsø Havn påtok seg å lagre trålutstyret, mens Seivalas skulle betale leie. Det fremgår ingen tilsynsplikt av havneloven eller andre bestemmelser. Tvert imot har ordensreglene for Tromsø Havn en bestemmelse om at kommunen ikke er forpliktet til å inngjerde eller før tilsyn med opplagte varer på sine kaier eller arealer.

Nord-Troms tingrett mener det foreligger fire ulike alternative forklaringer på hvordan utstyret forsvant. Retten mener ingen av disse alternativene gjør at man kan konkludere med at utstyret har gått tapt som følge av Tromsø Havns uaktsomme oppfølging av leieavtalen.

Retten bebreider imidlertid Tromsø Havn for mangelfulle opplysninger om hvor utstyret ble flyttet. Dette gjør at Tromsø kommune ikke har fått tilkjent saksomkostninger selv om de er frifunnet for erstatningskravet. Hver av partene må dekke egne saksomkostninger.

Kommentarer til denne saken