Gå til sidens hovedinnhold

Filmet overgrep mot jente. Nå må offeret og han snakke ut om det

Artikkelen er over 6 år gammel

Dommeren: – Dette er ingen lettvint reaksjon.

En mannlig tenåring med adresse i Tana sto i Indre Finnmark tingrett, tiltalt for overgrep mot to jenter, begge under den seksuelle lavalder. Det skriver iFinnmark.

Det alvorligste tiltalepunktet omhandlet tre seksuelle overgrep mot en jente. Det første overgrepet ble filmet, og slettet i etterkant, framkommer det av dommen. Jenta, som er nær fem år yngre, forklarte i retten hun ikke skjønte hva som hendte: Hun ble redd og klarte ikke å rope. I etterkant har hun hatt reaksjoner som sinne, hissighet og uro, over en viss tid, og skal være uten plager nå.

Frikjent for én ting

Det andre tiltalepunktet, en påstand om overgrep mot den andre jenta, som på dette tidspunktet var nær tre år yngre enn han selv, ble tiltalte frikjent for. Dette fordi retten var overbevist om at det var et gjensidig kjærlighetsforhold mellom partene. I tillegg anså retten tiltalte som en umoden tenåring mens jenta var ansett å være moden for sin alder.

Ba om oppreisning

Hva gjelder straffeutmåling i det alvorligst tiltalepunktet, fremmet aktor påstand om ungdomsstraff med gjennomføringstid på 2 år og 6 måneder, subsidiært tre år fengsel.

Jentas advokat fremmet påstand om erstatning på 100.000 kroner.

Retten fant det skjerpende at to av overgrepene skjedde i hjemmet hvor jenta skulle føle seg trygg, og at tenåringen filmet et av overgrepene mot jenta.

Det formildende for den tiltalte var hans unge alder og at han har gitt en uforbeholden tilståelse ovenfor politiet. Tiltalte har tilstått et overgrep mer enn det fornærmende hadde forklart seg om (les: Det tredje overgrepet, som jenta selv ikke husket).

– Klarte ikke styre seg selv

Ifølge domsslutningen fortalte tiltalte i retten at han ikke klarte å styre seg selv under overgrepene, og at han i etterkant har sluttet med medisiner. Han opplyser at han også har et ønske om å slutte med alkohol.

Det framkommer også at tiltalte har beklaget overgrepene overfor fornærmede, og vil gjerne delta i en gjenopprettende prosess  (se faktaboks) der hennes verge også deltar. Vergen er positivt innstilt til å delta i en slik prosess. Dette innebærer at partene skal snakke sammen om hva som har hendt, som en slags en bearbeidende prosess for begge parter.

Retten dømte mannen i tråd med aktors påstand, ga mannen ungdomsstraff istedenfor fengsel. Rettens administrator kommenterer følgende:

«Både av individualpreventive og allmennpreventive grunner må det markeres at det ikke er noen lettvint løsning som velges som reaksjon. Retten finner at gjennomføringstiden bør settes til to år og seks måneder. Den subsidiære fengselsstraffen settes til tre år».

Den domfelte må også betalte 100.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Kommentarer til denne saken