Eriks forskning kan redde menneskeliv

DISPUTERTE: Erik Sveberg Dietrichs la fram sin avhandling fredag.

DISPUTERTE: Erik Sveberg Dietrichs la fram sin avhandling fredag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

- Med en vellykket behandling kan vi redde mange leveår.

DEL

Mellom 30 og 40 prosent av nedkjølte personer dør under oppvarming. Dette kan doktorgradsstipendiat Erik Sveberg Dietrichs i Tromsø ha funnet en løsning på.

Dietrichs, som er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, la fredag fram sin doktoravhandling på Universitetet i Tromsø. Den styrker håpet om å finne ei behandling der man unngår hjertesvikt når nedkjølte pasienter varmes opp igjen. Det som i dag skjer hos mange av disse pasientene er at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod ut i kroppen. Dette kalles også gjenoppvarmingssjokk, og dette er en viktig dødsårsak blant slike pasienter, ifølge opplysninger fra Norsk Luftambulanse.

Meget lovende forsøk

Dietrichs har i sitt doktorgradsarbeid gjort eksperimenter med to nye medikamenter, Milrinone og Levosimendan, som skal styrke hjertets pumpeevne. Resultatet av forsøkene, som han har gjort med rotter, er meget lovende.

- Medikamentene viste seg å ha god effekt. De rottene som fikk medikamentene hadde tilnærmet normal pumpeevne, mens de som ikke fikk hadde halvert hjertefunksjon under oppvarmingen, forteller Dietrichs.

De nye medikamentene har ifølge Sveberg Dietrichs vesentlig bedre effekt enn adrenalin, som anbefales brukt i internajonale retningslinjer i dag. Noe av «cluet» er å få utvidet blodårene og redusert motstanden når hjertet skal pumpe blodet ut i kroppen, samtidig som selve pumpeevnen styrkes. Dette for å hindre økt blodtrykk.

- Adrenalin virker godt i en kropp med normal temperatur, men dårlig i en nedkjølt kropp. Der har det ikke god effekt, sier han.  

Går videre med testing

Etter de oppløftende resultatene med de nye medikamentene, er Sveberg Dietrichs innstilt på å forske videre på disse.

- Vi håper at dette skal få mye å si for behandlingen av nedkjølte pasienter, slik at sjansen for overlevelse forbedres og flere liv reddes. Men vi er et stykke unna testing på mennesker ennå. Neste steg blir å finne ut om medikamentene kan gi forstyrrelser på hjerterytmen, noe vi jo ikke ønsker skal skje, sier han.

Det er ofte unge folk som utsettes for nedkjøling, for eksempel ved at de faller i havet eller går seg bort på fjellet. Nedkjøling er heller ikke uvanlig ved bilulykker. 

- Så med en vellykket behandling kan vi redde mange leveår, sier han.

Fikk applaus

Det skal ha vært en god del tilhørere under den to og en halv time lange doktorgradsdisputasen på universitetet fredag, som avsluttet med stor applaus.

- Det var en fin opplevelse, sier Erik Sveberg Dietrichs.

Applauderer gjør også Stiftelsen Norsk Luftambulanse som håper at denne forskningen skal bli et gjennombrudd i behandlingen av mennesker med hypotermi.

Kommentarer til denne saken