Er du ung og borte fra deltidsjobb i korona-karantene? Du kan ha flere rettigheter enn du tror

KAN HA KRAV: Senioradvokat Ida Kindseth er tydelig at arbeidstakere som jobber ekstravakter - under visse omstendigheter - kan ha krav på sykepenger dersom de ikke kan ta vakter på grunn av koronakarantene.

KAN HA KRAV: Senioradvokat Ida Kindseth er tydelig at arbeidstakere som jobber ekstravakter - under visse omstendigheter - kan ha krav på sykepenger dersom de ikke kan ta vakter på grunn av koronakarantene. Foto:

Selv uten avtalt stillingsbrøk kan man ha krav på sykepenger hvis man havner i korona-karantene.

DEL

Med bølge 2 av koronasmitte forlengst skyllende over landet, så er også en rekke nærkontakter av de flere tusen smittede i Norge satt i karantene.

Høstens koronautbrudd har rammet særlig hardt blant tenåringer og unge voksne. Blant disse finnes det mange som jobber i deltidsstillinger eller kanskje bare som tilkallingsvakt hos en arbeidsgiver.

Men har du krav på sykepenger dersom du må være borte på grunn av karantene?

– Det kommer an på hvordan arbeidsavtalen din er formulert. I utgangspunktet er det ikke lov med rene tilkallingsvakter (såkalte nulltimers-kontrakter), uten noen fastsatt stillingsprosent. Det ble ulovlig fra 1. januar 2019, innleder senioradvokat Ida Kindseth i Codex Advokat.

Ser på arbeidsplanen

Ifølge NAV kan man få sykemelding dersom man sitter i karantene.

Et spørsmål er hvordan dette slår ut for vakter som ikke er en del av en fast stilling.

– Vi ser at de unge ofte har en kontrakt på en lav stillingsbrøk, f.eks. 10-20 prosent, men så jobber de i realiteten mer. I arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene, plikter arbeidsgiver å betale for de vaktene man skulle vært på jobb dersom man ikke var sykemeldt, sier Ida Kindseth.

NAV fastsetter eget sykepleiergrunnlag

Hun påpeker samtidig at arbeidsplanen i utgangspunktet skal settes opp med 14 dagers varsel. Og står man oppført i fremtidige vaktplaner, så gir også dette rettigheter.

– Hvis sykemeldingen blir forlenget utover arbeidsgiverperioden, er det som regel Nav som betaler sykepenger. Nav fastsetter et eget sykepengegrunnlag basert på gjennomsnittslønnen de 3 siste hele kalendermånedene, omregnet til årsinntekt. sier Ida Kindseth og slår fast:

– Dette innebærer at selv om man har en stillingsbrøk på 10-20 prosent, men de siste månedene har jobbet utover sine faste vakter, så kan man ha krav på mer sykepenger fra Nav, sier Ida Kindseth.

At man forhindres fra å ta rene ekstravakter i karanteneperioden gir ikke uttelling i form av sykepenger.

– Hvis du må takke nei til en ekstra vakt for at du er i koronakarantene, da har du ikke krav på å få noe lønn, slår senioradvokaten fast.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken