Kommunen gir Tromsø-entreprenør bot for ulovlig arbeid

– Det er ingen tvil om at vi vil bestride vedtaket, svarer maskinentreprenøren.