Gå til sidens hovedinnhold

Enighet om ny reindriftsavtale

Godt fornøyd, sier Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Godt fornøyd, sier landbruks- og matministeren.

I januar foreslo staten en reindriftsavtale på 152,2 millioner kroner. Norsk Reindriftssamers Landsforbund mente det var for lite. Nå har de kommet til enighet.

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble onsdag enige om Reindriftsavtalen for 2021/2022. Avtalen endte til slutt med en ramme på 164,5 millioner kroner, det tilsvarer en økning på 15 millioner fra den nåværende avtalen.

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) uttaler i en pressemelding:

– NRLs forhandlingsutvalg er generelt sett godt fornøyd med avtalen, og jeg vil spesielt få trekke fram enigheten om å igangsette et pilotprosjekt for å få på plass enrådgivningstjeneste i reindriften. Dette har vi jobbet for over flere år, sier Ellinor Marita Jåma, leder i NRL.

Også ministeren er fornøyd.

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå har inngått ny avtale med Norske Reindriftsamers Landsforbund. Det er viktig for meg som landbruks- og matminister å sikre gode rammevilkår for reindriften og bidra til å videreutvikle en bærekraftig reindrift, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Kommentarer til denne saken