Etter mye fram og tilbake ble regjeringen til slutt enig med NHO, LO og KS om formuleringene i en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

NHO-forbundet Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen reagerte sterkt på at veilederen regjeringen skulle legge fram klokken 14 søndag, ikke var rettslig bindende.

Pressekonferansen ble brått avlyst, og partene satte seg ned til et krisemøte.

Knapt fire timer senere var det omstridte punktet fjernet og erstattet med teksten «departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes», ifølge TV 2.

Ser ikke behovet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) kunne dermed holde sin planlagte pressekonferanse.

– Nå er det veldig sjelden at rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet får den oppmerksomheten som vi ser her i dag, men dette er en veldig viktig sak både for regjeringen, for kommunene, for NHO og for LO, innledet Høie.

Han understreket at med de strenge nasjonale tiltakene som er iverksatt, mener regjeringen det ikke er behov for lokale karanteneregler i tillegg.

– Vi anbefaler derfor kommunene ikke å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner.

Krav til tiltak

I veilederen ligger det retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, skal unngås.

Kommunene får klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Samtidig har Stortinget i et brev varslet fylkesmennene om at stortingsrepresentanter ikke rammes av kommunale karanteneregler, skriver Aftenposten.

Ble forlenget

En rekke kommuner, blant dem Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler. Begrunnelsen har vært et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste helsevesenet lokalt.

Denne uken forlenget Bodø sin karantene for personer som kommer sørfra.

– For oss er det folks liv og helse som kommer først, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Men regjeringen har lenge frarådet kommuner å ha lokale særregler. Høie sier regjeringen på alle områder må veie effekten av tiltak opp mot de negative konsekvensene. I dette tilfellet anses de negative effektene som større enn de positive, fremholdt han nylig.

Uenighet

Eksperter har ikke noe klart svar på om de lokale karantenereglene er lovlige eller ikke.

Mens jussprofessor Hans Petter Graver har slått fast at de nordnorske kommunenes særtiltak er ulovlige, har jurist og ekspert på helserett Anne Kjersti Befring en litt annen oppfatning.

– Kommunene har vid myndighet i smittevernloven til å kunne begrense personers bevegelsesfrihet, noe som er godt begrunnet i lovens forarbeider, sa hun til NTB sist uke.