For hurtigbåt gjelder endringene linje 3, 4 og 6, For hurtigbåt linje 4 Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes er det disse endringene:

 • Avgang søndag 20:20 strykes
 • Avgang onsdag 16:10 gjeninnsettes
 • Avgang fredag 16:00 fremskyndes til 14:00

For hurtigbåt linje 3 Troms-Skjervøy:

 • Avgang fredag 18:05 fremskyndes til 16:05

For hurtigbåt linje 6 Harstad-Bjarkøystedene-Skrolsvik:

 • Avgang 06:10 mandag og onsdag flyttes til 08:00
 • Avgang 05:55 fredag fjernes

Siden søndagsavgangen på linje 4 utgår, gjøres det endringer i rutetabellen for en rekke busslinjer i Midt-Troms, samt at det kommer nye rutetider på enkelte busslinjer i Midt-Troms.

 • Busslinje 370 og 380 tilpasses hurtigbåt linje 2 fra Tromsø 15:45 til Finnsnes, og fra Finnsnes 18:15 til Tromsø:
 • Bussavgang fra Finnsnes 17:05 til Gibostad skole, korresponderer med busser fra/til Mefjordvær, Fjordgård, Husøy, Botnhamn.
 • Retur fra Gibostad skole 17:35 til Finnsnes 18:06, korresponderer med hurtigbåt linje 2 fra Finnsnes 18:15 til Tromsø.
 • Busslinje 305 og 307 tilpasses hurtigbåt linje 2 på Finnsnes 21:15 og 21:20, til Tromsø og Harstad.
 • Busslinje 305 får ny avgangstid fra Finnsnes 19:00 til Tennskjer, retur fra Tennskjer 20:00 til Finnsnes 21:00Busslinje 307 får ny avgangstid fra Finnsnes 19:30 til Rossfjord, retur fra Rossfjord 20:15, til Finnsnes
 • Siden onsdagsavgangen gjeninnsettes for hurtigbåt linje 4 settes det opp bussavganger for linje 305, 307, 362, 370 og 380 som tilsvarer mandagsavgangene.

Endringer i busstilbudet på grunn av endring i fredagsavgang:

 • Busslinjer 305, 307, 362, 370 og 380 tilpasses hurtigbåt linje 2 fra Tromsø 16:15 fredager, med avgang fra Finnsnes 17:35.

Her finner dere de nye tabellene: Hurtigbåter - Troms fylkestrafikk (tromskortet.no)