(Nordnorsk debatt)

Innfartsåren til Nord-Norges største by får en etterlengtet oppgradering. Endelig kan vi feire byggestart for ny veistrekning mellom Sørbotn og Laukslett.

E8 i Tromsø har blitt et offer for mange år med politiske omkamper og har på mange måter blitt et symbol på Tromsø som omkampenes by.

Omkampene har ført til mer enn 30 år med tidvis skarpt ordskifte i byen. Tidligere ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo kalte hele opplegget for et mareritt.

Krangelen har stått om vestre versus østre alternativ, og om bompengefinansiering av veien. Vestre alternativ var så å si ferdig utredet da det borgerlige byrådet i 2012 forkastet disse planene, og satte i gang en ny prosess om utbygging på østsiden av Ramfjorden.

Det førte til at prosjektet etter hvert ble sittende fast i ei politisk hengemyr, der lokale politikere ikke var pådrivere opp mot Staten, men heller fremsto som forskanset i to leire.

Det har ikke vært bra for lokaldemokratiets rykte i byen.

Den prosessen må vi alltid huske og ta lærdom av. Tromsø kommune er i gang med å forhandle med Staten om spleiselaget for byutviklingsavtalen. Den har potensiale til å bli en like stor floke som innfartsveien har vært.

Men i dag er først og fremst en gledens dag. Etter at Samferdselsdepartementet besluttet at E8 skulle legges i vestre trasé, med bru over Ramfjorden, har det gått radig.

Det er fortsatt mange som er høylytt uenige i dette valget, men nå går spaden i jorda. Om tre til fire år vil strekningen være ferdigstilt.

Prosjektet vil koste opp mot to milliarder kroner og vil oppgradere strekninga mellom Sørbotn og Laukslett betydelig. Strekningen er fullfinansiert av staten.

Det vi får for pengene er en kortere og mer trafikksikker innfartsåre sammenlignet med den smale, ulykkesutsatte veien vi har i dag. Og folket i Ramfjorden vil få et tryggere og mer attraktivt bomiljø.

Det er ikke en dårlig deal.

Korreksjon: I en tidligere versjon av lederen sto det at ny E8-strekning mellom Sørbotn og Laukslett er delvis bompengefinansiert. Det er ikke korrekt. Samferdselsdepartementet påpeker: Prosjektet skal betales i sin helhet av staten, så det vil ikke være bompenger på dette prosjektet. Lederen ble korrigert onsdag 20.04.2022 klokka 09.55