- En vanskelig situasjon for næringslivet i Tromsø

Utestedene vil bli hardest rammet av regjeringens innstramminger, mener næringsforeningenen.