(Nordnorsk debatt)

Påska er ei tid der mange av oss nyter fjellet, naturen og alt det som gir oss påfyll. I år har vi fått en tragisk inngang til det som skal være hyggelig dager.

Fredag mistet fire mennesker livet i flere skred i Troms. Dette berører oss alle.

Unik kapasitet og kunnskap

Midt i det tragiske kjenner jeg takknemlighet over å se at beredskapen fungerer. Det er beredskapen vi sammen klarer å mobilisere som avgjør hvor godt vi håndterer krisene.

Samarbeidet og innsatsen vi nå ser er helt uvurderlig.

Hovedredningssentralen, politiet og Statsforvalteren, Sivilforsvaret, helsetjenesten, kommuner og frivillige organisasjoner er mobilisert. Sammen utgjør de en kapasitet og en kunnskap som er blant de beste til å håndtere skred og konsekvensene av dem, også det som gjelder helsa vår. Jeg vil takke alle for innsatsen dere gjør.

Forebygging

Skredene har også trukket opp debatten om forebygging. Respekten for fjellet og naturens krefter må vi aldri glemme. Naturen er kilde til gode opplevelser, men den spiller ikke alltid på lag.

Det er viktig for meg å berømme det forebyggende arbeidet som allerede gjøres. Samtidig ønsker både vi som myndigheter, våre egne fagfolk og de vi samarbeider med, hele tiden å bli bedre for å unngå nye hendelser med fatale konsekvenser.

Vi kan ikke sikre oss mot alt, men vi må se på om forebyggingen er god nok. Vi må unngå at folk går inn i områder hvor det er overhengende fare for nye skred.

Regjeringen skal i år presentere et større arbeid på helseberedskap. Der tar vi for oss hele beredskapskjeden i helse- og omsorgssektoren.

Følg rådene

Akkurat nå er det ekstreme tilstander i fjellet i nord. I Troms sitter det ordførere, helsepersonell, andre fagfolk og frivillige som er sterkt bekymret for resten av påska. Godt vær og stor skredfare er den verst tenkelige kombinasjonen.

Jeg vil oppfordre alle til å følge råd fra lokale beredskapsmyndigheter og hjelpekorps. Bruk NVEs snøskredvarsel varsom.no.

Denne påsken har vi allerede sett at beredskapen i Norge er unik og noe å være stolt av. Men vi må alle bidra til at det er minst mulig bruk for den. Vi må følge velbegrunnede råd.