Det melder NRK.

Den amerikanske marinen kan om kort tid igjen få bruke den stengte marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø. Det norske forsvaret stengte basen fordi de mente at den ikke lengre tjente sin hensikt fordi forholdet til Russland nå var bedre og spenningen i nordområdene var mindre enn under den kalde krigen, skriver NRK.

Ifølge avisen kan en avtale om å tilbakeføre Olavsvern til Forsvaret være klar allerede neste uke., og det skjer som følge av press fra den amerikanske marinen.

– Fredag 9. oktober skal det ha vært et møte på høyeste nivå i det norske forsvarsdepartementet, som godkjente en avtale som gjør at det norske forsvaret, og dermed også allierte inkludert amerikanerne, får bruke basen, melder NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en e-post til NRK at det eksisterer en avtale om at reaktordrevne fartøy kan få bruke Grøtsund havn litt nord for selve Tromsø sentrum.

«Avgjørelsen om å bruke Grøtsund havn ble gjort etter konsultasjon med amerikanske myndigheter. Når det gjelder Olavsvern er det pt snakk om lagring av utstyr til den norske hæren og HV.» skriver Bakke-Jensen.

Nordlys har de siste månedene meldt om hvordan regjeringens prosjektet med å klargjøre en kommunal kai i Tromsø for å ta imot reaktordrevne ubåter stadig møter på kvist hos lokalpolitikerne i Nord-Norges største by.

Stridens kjerne dreier seg nå rundt den såkalte mottaksplikten, som er felt ned i havne- og farvannslovens paragraf 27.

Der heter det at «eiere og operatører av havner og havneterminaler har plikt til å motta fartøy». Tromsø kommune og Forsvarsdepartementet tolker denne loven helt ulikt.

Kommunen mener at reaktordrevne fartøy kan avvises fra å legge til en kommunal kai grunnet fare for sikkerhet og miljø.

Forsvarsdepartementet, som nå får juridisk bistand fra Samferdselsdepartementet for å forsøke å løse konflikten, mener Tromsø plikter å legge til rette for at også amerikanske ubåter kan klappe til kai.