(Ringerikes Blad)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Elkjøp Norge AS og Power Norge AS et gebyr på 500.000 kroner hver for brudd på energimerkeforskriften.

– Bruddene er knyttet til manglende og feilplassert energimerking i flere butikker over en lengre tidsperiode. Det er første gang NVE gir overtredelsesgebyr for brudd på energimerkeforskriften, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE, i en pressemelding.

Ført tilsyn fra 2016 til 2019

NVE har ført tilsyn med Elkjøp Norge AS 17 ganger fra 2016 til 2019. Her har de funnet at 36 prosent av totalt 1.696 kontrollerte produkter hadde brudd på energimerkeforskriften. I samme periode er det ført tilsyn 19 ganger med Power Norge AS. Her er det funnet at 35 prosent av i alt 1.662 produkter hadde avvik.

Formålet med energimerking er å fremme produkter som er energieffektive og lite ressurskrevende og på den måten bidra til å redusere energibruken i Norge.

– Halvparten av EUs mål om 20 prosent energieffektivisering i 2020 skal nås ved hjelp av regelverket om økodesign og energimerking. Dette er kraftfulle regelverk som vil ha stor effekt, også i Norge, sier Skrivarhaug.

– Opptatt av gode rutiner

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge sier selskapet er svært opptatt av å ha gode rutiner for energimerking, men at de må bli enda bedre.

– Vi bruker også store ressurser på opplæring slik at vi gjør dette riktig. Vi har hatt god dialog med NVE det siste året, så denne boten kom derfor overraskende på oss. Vi må nå få tid til å undersøke NVEs resultater i detalj for å se hvordan vi skal arbeide videre med dette, skriver Bergly i en epost til NTB.

Markedssjef Elizabeth Gill i Power Norge sier de vil ha en gjennomgang av rutinene, i tillegg til å gå grundig gjennom vedtaket og grunnlaget for gebyret.

– Vi vil også vurdere om dette vedtaket skal påklages, skriver Gill i en epost til NTB.

– Power har som mål å selge energieffektive produkter av høy kvalitet. I våre fysiske butikker byttes det ofte utstillingsmodeller, og her kan det selvfølgelig skje feil, da det er mennesker involvert for å merke og prise alle produkter, legger hun til.