Elizabeth bombarderes med e-poster fra sinte russere: – De krever at Norge utleverer gutt (6)

RUSSISK KAMPANJE: Barnevernleder Elizabeth Kræmer mottar daglig eposter med krav om at en seks år gammel gutt blir ført tilbake til sine biologiske russiske foreldre. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

RUSSISK KAMPANJE: Barnevernleder Elizabeth Kræmer mottar daglig eposter med krav om at en seks år gammel gutt blir ført tilbake til sine biologiske russiske foreldre. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Daglig mottar barnevernsjef Elizabeth Kræmer i Tromsø likelydende eposter – sendt fra en russisk nettside. Kravet er at Norge må returnere en seks år gammel gutt til sine biologiske foreldre.

DEL

 «On 8 October five-year-old boy  was seized on spurious grounds from the family of Russian citizens by the Norwegian authorities. Removal children from their parents without grave reasons causes severe psychological trauma to children. It is violence and abuse of children and their parents by the state.»

Slik starter epostene som hver dag havner i innboksen til Elizabeth Kræmer, barnevernsleder i Tromsø, skriver iFinnmark

I oktober i fjor ble en da fem år gammel gutt hentet ut av sin biologiske familie og plassert i et beredskapshjem. Finnmarken kjenner til at barnevernet mener gutten var utsatt som systematisk grov vold over tid, en vurdering som senere er opprettholdt av domstolen.

Stor sak i Russland

Saken har vakt enorm oppmerksomhet i Russland, og det russiske barneombudet Pavel Astakhov har selv gått i spissen for det russiske kravet om at gutten må returneres til sine russiske foreldre. Flere russiske medier har vært i Norge for å rapportere om saken.

I epostene som hver dag siden oktober i fjor har havnet hos Kræmer heter det at norske myndigheter bryter de internasjonale menneskerettighetene og FNs barnevernskonvensjon. Epostene, som er tekstet både på engelsk og norsk, krever at Norge leverer tilbake gutten til sine foreldre.

Den store oppmerksomheten i Russland har gjort at barnevernstjenesten i Tromsø nå har gått gjennom sikkerhetsrutinene.

– Fra barnevernstjenestens ståsted skiller ikke denne saken seg fra andre, bortsett fra når det kommer til oppmerksomheten den har fått. Derfor må vi håndtere denne saken noe annerledes enn andre barnevernsaker, sier Kræmer.

Hun ønsker ikke å gå i detaljer om saken til den seks år gamle gutten, som nå bor i et beredskapshjem i en annen del av Norge. Men Finnmarken kjenner til at barnevernet vurderte det som sannsynlig at barnet kunne bli forsøkt kidnappet, og at det derfor ble satt i gang sikkerhetstiltak.

Kræmer sier at det har vært viktig å skape sikkerhet for barn som er tatt ut av sine biologiske familier.

– På bakgrunn av opplysninger som er kommet fram i russisk media om denne saken har vi gjort en risikovurdering. Dette gjelder både overfor barna, fosterhjem og våre ansatte. Vi jobber med saker som involverer barn fra en rekke forskjellige land.Men vi har aldri opplevd den oppmerksomheten og pågangen som denne saken har gitt oss.

– Fryktet dere kidnapping?

– Vi gjør hele tiden en helhetsvurdering om sikkerheten for flere barn og deres fosterforeldre. Dette inkluderer barn med norsk-russisk opprinnelse og biologisk norske familier.

– Ikke heldig for saken

Den russiske familiens advokat er svært lite fornøyd med at barnevernssaken skaper overskrifter i Russland.

– Etter min mening er oppmerksomheten denne saken får i russisk media uheldig, og styrker ikke foreldrenes sak, sier Ekaterina Reiersen, advokatfullmektig hos Advokatfirma Dahl og Ibsen.

Hun representerer foreldrene til den nå seks års gamle gutten som ble akuttplassert i beredskapshjem i oktober i fjor. Reiersen kjenner ikke til at barnevernleder Elizabeth Kræmer daglig mottar e-poster med krav om at gutten blir levert tilbake til foreldrene.

– Jeg har gitt signaler om at jeg ikke ønsker at russiske medier skal skrive om denne saken. Jeg har sagt nei til intervjuer og bedt om at familien må få være i fred.

– Hvorfor skaper slike saker så stor oppmerksomhet i Norge?

– Det er et godt spørsmål. Men det er stor forskjell mellom norsk og russisk barnevernsystem. Russere får inntrykk av at det er dårlig rettssikkerhet i disse sakene, og at et vedtak fattet av en eller to saksbehandlere gjør at man mister retten til omsorg for egne barn, sier Reiersen.

Ikke kjent med e-postene

Russiske myndigheter følger saken om den seks år gamle gutten i Tromsø nøye. Men generalkonsulatet kjenner ikke til e-postkampanjen mot Kræmer.

– Vi vet at denne saken har skapt stor oppmerksomhet i russiske medier. Men vi kjenner ikke til at det er satt i gang en e-postkampanje mot barnevernslederen i Tromsø, sier visekonsul Igor Lapitskij ved Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

Lipitskij ønsker ikke å kommentere saken konkret, men bekrefter at russiske myndigheter har bistått familien til den nå seks år gamle gutten som ble tatt hånd om av barnevernet i oktober i fjor.

Lapitskij sa imidlertid den gang at slike saker skaper «en dårlig resonans hos russere i Norge»i et intervju med Nettavisen:

– Vi vil prøve å forstå situasjonen og undersøke den nærmere. Vi forstår at både barnevernet og foreldrene har barnets beste for øye, sa Lapitskij.

– Hvorfor skaper slike barnevernssaker så stor oppmerksomhet i Russland?

– Vi har kanskje en annen forståelse av foreldrerollen enn norske foreldre. I Russland er det slik at andre, for eksempel frivillige organisasjoner, kommer inn og engasjerer seg i tilsvarende saker, ikke barnevernet, sier Lapitskij til Finnmarken.