To elger befinner seg innenfor gjerdet på Bardufoss lufthavn i kveld 1. juledag.

Flyplassen er omgitt av to lag med gjerder. Elgene sto mellom disse gjerdene. Målselv viltnemnd og ettersøkskorps har i kveld jobbet med å få vekk dyrene.

Lyktes ikke

Tor Eriksen er leder av ettersøkskorpset i Målselv. Han hadde meg seg et team som skulle få vekk elgene.

– Vi har i kveld prøvd å få elgene ut i det fri, men har ikke lyktes. Det blir et nytt forsøk i morgen når det er dagslys, sier Eriksen.

Eriksen sier at det nesten årlig er elger som er innenfor inngjerdingen til flyplassen. Hvordan de kommer seg inn er han ikke helt sikker på, men sier at dårlig gjerde eller en åpen port kan være grunnen.

– Det blir et stort faremoment hvis elgene skulle komme seg innenfor det indre gjerdet. Katastrofale ulykker kan forekomme med tanke på innkommende fly, sier Eriksen.

Ettersøkskorpset får bistand fra Luftforsvaret med å få vekk elgene.

– Luftforsvaret bistår med lys så vi ser dyrene. Vi vil ikke presse dyrene, men akkurat nå er de ganske stresset. Til enhver tid må vi vurdere hva som er det beste for dyrene.

Unngå avliving

I ytterste konsekvens må dyrene avlives. Det prøver de å unngå.

– Jobben ville vært lett hvis vi gikk rett for avlivingen, men vi ønsker å få dyrene ut i live, sier Eriksen.

Ettersøkskorpset bruker folk på truger og snøskutere for å få ut dyrene. Målet er å få dem framfor seg, åpne porten og så få elgene ut.

– Det er ikke alltid slik at dyrene gjør det vi ønsker, det er jo tross alt ville dyr. Hele operasjonen er ganske krevende, sier lederen for ettersøkskorpset.

Eriksen sier at sjansen for å måtte avlive dyrene er 50/50, og vil bli vurdert etter et nytt forsøk på å få ut elgene 2. juledag.

For noen år tilbake måtte en gaupe avlives da den kom innenfor det innerste gjerdet på lufthavnen.