En elg lusker mandag kveld rundt i området nord for Rideskolen på Tromsøya. Det er ikke uvanlig at elgen svømmer over Sandnessundet fra Kvaløya til Tromsøya og det er heller ikke første gang i år dette skjer.

I fjor oppholdt flere elger seg over en lengre periode i det samme området.