DIREKTE NÅ: Målselv har satt ned eiendomsskatten

Rådmann Hogne Eidissen, ordfører Nils Foshaug og leder i klagenemnda for eiendomsskatten i Målselv Rolf Austgård i ivrig samtale om eiendomsskatten i kommunestyret . Foto: Susanne Noreng

Rådmann Hogne Eidissen, ordfører Nils Foshaug og leder i klagenemnda for eiendomsskatten i Målselv Rolf Austgård i ivrig samtale om eiendomsskatten i kommunestyret . Foto: Susanne Noreng

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyret i Målselv er i gang.

DEL

- Vi skal senke eiendomsskatten i Målselv til et akseptabelt nivå. Vi forventer at proillesatsen blir senket allerede i dag.

Per Ivar Klingenberg, Odd Thomassen og Reidar Karlsen fra aksjonsgruppa for lavere eiendomsskatt i Målselv var klar på hva målsetningen var før kommunestyret i Målselv startet klokken 09.00.

LES OGSÅ : Da skatten gikk opp, bestemte Tom-Erik seg for ikke å flytte hjem: - Veldig synd

De har klare forventninger om at politikerne tar grep og senker eiendomsskatten allerede i dag.

- Om de ikke gjør det så blir det ramaskrik, sier Thomassen, før han legger alvorlig til:

- Det blir ikke noe rabaldermøte altså. Dette skal være et meget saklig møte. Det er vi forpliktet til , for vi jobber jo for innbyggerne i MÅlselv, sier han.

Før selve kommunestyremøtet startet fikk de tre 20 minutter på talerstolen hvor de fikk holde innlegg for politikerne.

Nordlys følger kommunestyremøtet direkte her:

Klokken 09.10:

Odd Thomassen holder innlegg.

- Kjære politikere og byråkrater. Dere har innført en eiendomsskatt som rammer meget usosialt. Det går ut over barnefamilier i etableringsfasen, minstepensjonister, uføretrygdede og personer med manglende økonomisk yteevne.

Thomassen redegjør for de faktiske forhold om hva som har skjedd.

- Detaljert grunnlag på takst og skatt er sendt ut til befolkningen med påfølgende særdeles negativ tilbakemelding fra ganske mange av innbyggerne. Innbyggerne reagerer sterkt på på at eiendomsskatten er økt betratelig og økningen samsvarer ikke med hva man kan forvente  som en normal økning.

Han påpeker at flere av innbyggerne mener takseringen Eskan har gjort på boligene i kommunen har vært mangelfull, særlig på grunn av manglende lokalkunnskap hos de som utførte takseringen og at boligen kun skal ha blitt vurdert utvendig.

- Vi mener bestemt at faktafeil på bakgrunn av manglende lokalkunnskap og direkte feil bruk av faktorene er årsaken til at vedtatt eiendomsskatt er blitt en økonomisk utfordring for innbyggerne i Målselv.

- Det har vært brukt en del faktafeil i utregningen av eiendomsskatten, som kunne vært unngått om takseringen hadde vært gjort ordentlig. Som et resultat av dette bør takseringen gjøres på nytt.

Klokken 09.20: Det er nå Reidar Karlsens tur på talerstolen.

Karlsen redegjør for landbrukseiendommer i kommunen, og at det er svært uheldig økonomisk for flere av brukene å bli ilagt eiendomsskatt.

- Mange som sitter på brukene er minstepensjonister og enslige, og de sitter gjerne på store hus som gjør at de får veldig høy eiendomsskatt, sier Karlsen, blant annet.

Klokken 09.30: Leder av eldrerådet Per Ivar Klingenberg er på talerstolen. Han forteller om situasjonen for de eldre i kommunen.

- Som leder av Eldrerådet finner jeg det meget foruroligende at mange av våre pensjonister og uføretrygdede har fått en eiendomsskattetakst og eiendomsskatt som i veldig mange tilfeller vil knekke den enkelte rent økonomisk.

- Det virker på meg som om det er viktigere å øke inntekten til kommunen en at vi som bor her, som pensjonister og uføretrygdede, skal ha et godt og trygt liv. Det er pensjonister som har sagt til meg at de ikke vil klare den økningen i eiendomsskatt som kommunen nå har pålagt dem, sa Klingenberg.

Klokken 09.35:Thomassen kommer med sluttreplikk.

- Vedtatt eiendomsskatt er satt for høyt og står ikke i samsvar med dets om er vedtatt i andre kommuner. Derfor må det gjøres noe med med.

- Kommunen må snarest iverksette tiltak for å senke eiendomsskatten, gjerne på møtet her i dag. Det er ingen skam å snu!

Klokken 09.40: Kommunestyret behandler eiendomsskatten.

Klokken 09.45: Rådmann Hogne Eidissen redegjør for prosessen for å se på muligheter og konsekvenser for å senke eiendomsskatten.

Rådmann Hogne Eidissen. Foto: Susanne Noreng

Rådmann Hogne Eidissen. Foto: Susanne Noreng

Han forteller om prosessen med takseringen av eiendommene, hvor Eskan ble vagt etter en vurdering hvor 60 prosent var kvalitet og 40 prosent pris.

Eidissen sier det har vært mange henvendelser til kommunen fra innbyggerne den siste tiden.

- Det har stormet litt, for å si det mildt. Men vi må håndtere det.

Rådmann ble allerede i desember bedt om å regne på hva konsekvensene ble for kommunen, om man satte ned promillen på eiendomsskatten til fem eller seks. Rådmannen har fått frist til 25. april.

Eidissen redegjorde i kommunestyret for hvor langt man var kommet i arbeidet og hva konsekvensene kunne bli ved å sette ned eiendomsskatten fra syv til fem eller seks promille.

- En promille gir fire millioner i reduserte inntekter, sa Eidissen.

- For å komme i mål med det må vi kutte i de vedtatte investeringer for 2017 som har effekt på bunnlinja i 2017. Allikavell klarer vi ikke komme i mål, og må ta det resterende inn ved bruk av disposisjonsfond, sier Edissen.

Klokken 10.00. Partiene har tatt gruppemøte.

Klokken 10.43: Kommunestyret har åpnet for debatt blant de folkevalgte om eiendomsskatten.  I debatten kom de fleste partier med forslag til vedtak om å redusere eiendomsskatten.

Sagt i debatten:

Steffen Jakobsen (Ap): - At takstgrunnlaget kom rett før regninga er meget beklagelig.

- Skattetrykket for privatpersoner er for høyt i Målselv kommune, og det må vi gjøre noe med.

- Ap og Høyre vil foreslå å redusere hver regning i Målselv med 28 prosent, for dette året. Vi vil sette ned promillen til fem. Det er et historisk øyeblikk i Målselv, vi har aldri satt ned promillen før.

Edgar Andersen (H): - Vi kom skjevt ut på hoppkanten, men jeg tror vi skal klare å lande denne saken på en fornuftig måte.

Morten Tomter (SV): -  Det er innlysende at vi må gjøre noe med denne eiendomsskatten.

- Ved å senke promillen blir det mest skattelette for de som har mest. Slik vi i SV ser det er derfor bunnfradrag den mest rettferdige løsningen. SV øsker at reduksjonen i eiendomsskatten skal gjøres gjennom bunnfradrag.

Yngve Hagensen (FrP): - Eiendomsskatt er usosialt, og rammer de som er dårligst stilt. Det har vi i Frp ment i alle år.

- Frp ønsker å få ned promillen men også bunnfradraget.

Hege Gjerdrum (Venstre):

- Jeg ser ikke at vi klarer oss uten eiendomsskatt, men vi ønsker å sette ned med to promille til fem, i likhet med Høyre og Ap. Vi ønsker imidlertid en differensiering på verk og bruk, og på faste eiendommer hvor vi setter ned promillen på faste eiendommer og ikke på verk og bruk.

Bente Bjørnås (Frp): - Det er ingen tvil om at sparekniven må frem, men da må både politikere og kommunens andre innbygninger forstå at man kan ikke få både i pose og sekk. Frp vil komme med forslag om at kommunestyret setter ned promillen med to promille fra 2017. Bunnfradrag innføres fra 2018.

Bengt Magne Luneng (SP): - Vil vil komme med forslag om å sette ned promillesatsen.

Britt Andreassen (H):

- Det er ganske nødvendig med eiendomsskatt, men selvfølgelig ikke syv promille. Jeg har kranglet ganske mye med mine partifeller om at vi må ned med to promille. Nå er jeg veldig glad, også for at vi ser ut til å være enstemmig.

Klokken 12.10:

Det ligger nå flere forslag på bordet om å redusere promillen fra syv til fem. Kommunestyret skal snart stemme over forslagene, og hvilket de går for.

- Ved å redusere med to promille må vi hente inn pengene ved å stoppe alt av investeringer, hente inn midler av bufferkonto, rente, pluss disposisjonsfondet. Og så må vi komme tilbake til videre konsekvenser av dette, sa ordfører Nils Foshaug.

Klokken 12.15: Kommunestyret har tatt lunch og gruppemøter.

Klokken 13.25: Møtet er satt igjen.

Klokken 13.40: Politikerne vedtok å sette ned eiendomsskatten til fem promille for 2017 for boliger og fritidsboliger fra og med 1. januar i år, og vedtok å fortsatt ha syv promille på verker og bruk. Vedtaket ble gjort med 25 stemmer for og to imot fra Frp.

Det ble også vedtatt at rådmann skal fremme en sak for budsjettregulering til formannskapsmøte i april, og at det i forbindelse med budsjettprosessen for 2018 skal gjennomgås alle aspekter ved eiendomsskatt som kommunestyre har ansvaret for.

- Vi tar noen grep nå som vi skal klare å levere, men det blir tøffe prioriteringer framover, sier ordfører Nils Foshaug til Nordlys etter møtet.

Ved å sette ned med to promille medfører det åtte millioner kroner i tapte inntekter som kommunen må dekke inn på andre områder.

- Ved å redusere med to promille må vi hente inn pengene ved å kutte i investeringer og drift. I tillegg må vi hente inn det resterende med disposisjonsfondet, sier Foshaug.

Foshaug sier det var viktig å sette promillen ned tilstrekkelig.

- Det var viktig å sette ned tilstrekkelig slik at man imøtekommer innbyggernes ønsker og krav, men samtidig at man klarer å dekke det inn, sier Foshaug.

LES OGSÅ: - Om ikke eiendomsskatten blir senket, må vi kanskje flytte

Bakgrunnen for saken er at Målselv for første gang på ti år har gjort nye takseringer av eiendommene i kommunen, og har økt eiendomsskatten i Målselv til maksimal sats på syv promille. Det har vakt sterke reaksjoner hos innbyggerne.

LES OGSÅ: Hytteeiere i Målselv Fjellandsby raser etter skatteøkning: - Det er opprørsstemning

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken