– Vi har på ingen måte konkludert om hendelsesforløpet

Møtte patruljen til debrifing etter dødsulykken.