Vil stanse E8-bygging - mener å bygge på vestsida er ulovlig

Ledelsen i Tindtunnelen Tromsø AS mener det er ulovlig å starte veibyggingen på vestsida av Ramfjorden.