Gå til sidens hovedinnhold

Her er det omkjøring på E8 - og grunnen er at de legger lyttekabler (!) i vegen

Artikkelen er over 4 år gammel

I disse dager skjærer Vegvesenet seg noen små centimeter ned langs stripa flere steder langs E8 i Skibotndalen i Troms.

I disse mikrogrøftene legger de ned såkalte akustiske fiberledninger som lytter på biler som kjører forbi, og kan bruke informasjonen til å utvikle framtidsvegen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Forstyrrer lysstrålene

- Teknologien baserer seg på at det går lys gjennom fiberledningene. Denne lysstrålen blir forstyrret av vibrasjonene hver gang en bil kjører forbi, sier Lisbeth Nilsen i Statens vegvesen.

Disse nyttige forstyrrelsene av lyssignalet varierer etter blant annet retninga, størrelsen og hastigheten på bilen som passerer. Slik samler Vegvesenet inn verdifull informasjon om trafikken på denne krevende vintervegen, informasjon som i sin tur kan brukes til å gjøre turen tryggere, mer forutsigbar og effektiv.

Bygger ny veg

For å utvikle denne og andre typer teknologi bygger Statens vegvesen også 650 meter ny veg ved Sidnodjeva i Skibotndalen

- Den nye vegen som straks er ferdig, er ei strekning der vi skal forske mye. Her legger vi til rette for å teste teknologi, ikke minst akustisk fiber, sier Nilsen.

Langs denne drøye halvkilometeren veg legger Vegvesenet akustisk fiber i ulikt underlag og med ulik avstand fra kjøretøyene som passerer. For eksempel ligger en kabel i asfaltlaget på vegen, mens en annen ligger i vegskuldra ved siden av.  

- Slik kan vi etter hvert sammenligne hvilke fibre som gir oss best informasjon, eller om de kan gi oss ulik informasjon til ulikt bruk, sier Nilsen.

Veier deg i farta

Den nye teststrekningen blir også den stabile grunnen som er nødvendig for vektpunktet som Statens vegvesen også vil legge ned i vegen her. På et såkalt weight in motion-punkt, eller WIM-punkt, ligger det en sensor i bakken som veier hver aksel på kjøretøyet som passerer. Slik kan føreren få beskjed om at bilen er for tungt eller feil lastet.

- Dette er en av flere typer teknologi vi utvikler for å gi sjåfører bedre grunnlag for å treffe gode beslutninger på en veg der forholdene skifter raskt, sier Nilsen.

Del av et større prosjekt

For nettopp det er hensikten med fiberkablene og det øvrige høyteknologiske utstyret som Statens vegvesen for tida monterer langs E8. Mikrogrøftene og vektpunktet er en del av forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis langs E8 i Skibotndalen. Hele den 40 kilometers strekninga er en nasjonal teststrekning der Statens vegvesen utvikler og tester intelligente transportsystem (ITS). Dette er fellesbetegnelsen for teknologien som gjør det mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.

FAKTA OM ITS

  • Intelligente transportsystemer, ITS, er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen.
  • Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.
  • Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.  

FAKTA OM PILOTPROSJEKTET BOREALIS

  • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.
  • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.
  • På strekningen fra Skibotn til Kilpisjärvi vil Statens vegvesen de neste årene teste, demonstrere og evaluere ulike ITS-løsninger.
  • Det første året regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner på å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen. Pilotprosjektet kan bli forlenget med flere år, som vil innebære videre utvikling og testing av ITS-system.
  • Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar.
  • Statens vegvesen har også andre norske pilotprosjekt for ITS. Disse tar for seg blant annet tunnelsikkerhet, bytrafikk og konkurransevilkår for godsnæringen. 

Kommentarer til denne saken