Isfjell- og Skardalstunnelen på E6 på strekninga Birtavarre-Samuelsberg er stengt fram til cirka kl. 11.30 på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid i tunnelen.