Ordførerens firma bygde for nært veien, men slapp unna gebyr på 40.000 kroner

Vegvesenet klager på at kommunen fjernet overtredelsesgebyr til firma som eies av ordfører og hennes familie.