Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke hjelpe kommunene

Artikkelen er over 14 år gammel

Sparebankene som eier Terra-gruppen dekker ikke de økonomiske tapene etter Terra-skandalen.

Torsdag var det aksjonærmøte i Terra-gruppen, og aksjonærene var enstemmige i sin holdning.

– Vi synes alle det er trist at den gode løsningen Terra Securities presenterte ikke lengre er mulig fordi Terra Securities gikk konkurs etter at Kredittilsynet varslet at de ville inndra selskapets konsesjoner. Men nå er dette situasjonen, og aksjonærmøtet har samstemt støttet at det ikke er riktig at bankene skal måtte dekke kommunenes tap, sa styreleder Gabriel Block Watne i Terra-Gruppen AS på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Block Watne syntes det er beklagelig at det ble en slik løsning, men når Terra Securities ikke lenger eksisterer, har bankene ikke mulighet til å strekke seg lenger.

– Det er urimelig at bankene skulle dekke mer enn de tap de allerede har hatt, sa Block Watne.

Burde sagt ja

Han mente at de fire Nordlandskommunene som fikk et tilbud fra Terra Securites før det gikk konkurs, burde forstått ut fra situasjonen at det beste hadde vært å si ja til dette tilbudet.

Bankene trekker fram flere grunner til at det vil være urimelig å dekke kommunenes tap:

Sparebankene har lokale kunder, lokale eiere og forvalter lokal kapital. Kommunene har selv et betydelig ansvar for den situasjonen de er kommet i. Bankene har ikke noe ansvar for Terra Securities utover innskutt kapital i Terra Securities ASA. Det vil ikke være riktig overfor eierne i sparebankene å pålegge dem å dekke et tap i Terra Securities ASA som de ikke har noe juridisk ansvar for. Terra Securities er nå konkurs, og bankene kan ikke skyte inn kapital i boet eller gi fordeler til enkeltkreditorer.

Omdømme

Block Watne mente at Terra-gruppen vil klare å bygge opp igjen omdømmet sitt etter dette.

– Det har ikke vært drøftet å skifte navn, svarte han på spørsmål om dette hadde vært aktuelt.

Nestleder i Terra-gruppens styre Herbjørn Steinsvik bekrefter at noe navneskifte ikke vurderes.

– Vi skal ikke glemme at selskaper som Gilde og Volvo også har hatt sine runder, og ingen av dem har skiftet navn, sier Steinsvik til NTB.

Han bekrefter at det ikke kom en eneste negativ uttalelse mot styret under aksjonærmøtet.

– Alle de 78 aksjonærene var enstemmige i å gi oss honnør for måten vi har håndtert saken på. Styret brukte mye tid på å forklare sparebankaksjonærene hvordan de hadde behandlet saken og hvilken informasjon de har gitt til kommunene, sier han.

Ingen av de fire Nordlandskommunene som har brukt mest penger på investeringene gjennom Terra Securities, har et kundeforhold til Terra-gruppen for øvrig. (ANB-NTB)