Miljøpartiet De Grønne ber Tromsø kommune betale for omplassering, sterilisering og veterinærutgifter som påløper Dyrebeskyttelsen Tromsø. Partiet har tidligere bedt kommunen dekke disse lovpålagte kostnadene, men ble nedstemt i kommunestyret.

- MDG har i sitt budsjettforslag tatt til ordet for en styrking av dyrevernet. Vi foreslo et forpliktende kommunalt samarbeid med Dyrebeskyttelsen med en kompensasjon som gjenspeiler utgiftene kommunen hadde hatt om den hadde utført den lovpålagte oppgaven selv, skriver gruppeleder Barbara Vögele.

Mange års innsats

Hun påpeker at frivillige i Dyrebeskyttelsen i dag gjør en jobb som kommunen ellers hadde vært nødt til å gjøre selv.

-  Denne frivillige innsatsen over mange år, av dyktige kunnskapsrike mennesker, har en forebyggende effekt for dyrs, også menneskers helse. Foreningen har av private lommer finansiert omplassering, sterilisering og andre veterinærutgifter, uten forutsigbar støtte.

- Enormt behov

I lys av den tragiske brannen i Dyrebeskyttelsens hjelpesenter, ber MDG på nytt om at Tromsø kommune ser på mulighet til å finansiere disse kommunalt pålagte oppgavene.

- Behovet er enormt. Per i dag stoler Tromsø kommune på tilfeldighetene og de frivillige sine lommer. I tillegg ber vi Tromsø kommune om å vurdere om Dyrebeskyttelsen kan tilbys midlertidige alternative kommunale lokaler og om kommunen kan hjelpe Dyrebeskyttelsen å framskynde byggeprosessen av et nytt hjelpesenter.