Mens politiet tok et alvorsord om droneregler med den kinesiske turisten, kom en ny drone flyvende...

Politiet jaktet dronepiloter i Tromsdalen mandag kveld.