Det dronen gjør her, er helt nytt i Norge

For første gang har en drone operert som et vanlig fly i norsk luftrom.