Kjeden ønsker å sette opp selvbetjent ekspressanlegg for salg av drivstoff i Tromsdalen. Området ligger ved den gamle fyllinga til Remiks, nord for småbåthavna.

Selvbetjente pumper har skutt opp en rekke steder i Tromsø de siste årene, de siste på Bjerkaker og på Jekta.

Esso har søkt kommunen om å få sette opp en ubetjent stasjon, og søker derfor om tillatelse til å grave ned drivstofftanker på området.

Esso har i dag også pumper ved bruhodet. Kioskdriften gikk konkurs i fjor, men pumpene har vært i drift etter det. Eieren av Tromsdalen Veiservice AS, opplyste at det var den stengte brua som var årsaken til konkursen.