Drikkevann på Kvaløya forurenset

Det er oppdaget hydrokarboner i drikkevannet til seks husstander nær vindkraftutbyggingen på Kvaløya.