Drev turistanlegg – konkurs ett år etter etableringen

Selskapet ble etablert i februar i fjor for å drive turistsenteret ved Målselvfossen. Nå har de begjært oppbud.