Klokken 14 onsdag ettermiddag ble det avsagt dom i Nord-Troms tingrett etter de såkalte nabodrapene i Blomliveien i Tromsø høsten 2014.

Her ble en 50 år gammel mann dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for drap på Hermod Magne Steinsund (48) og Stein Håvard Larsen (45).

Det er i samsvar med påstanden fra aktor i saken, førstestatsadvokat Lars Fause.

- Det er en særdeles grundig og omfattende dom som har tatt opp i seg alle detaljer som påtalemyndigheten prosederte på. Så langt jeg har observert har vi fått 100 prosent medhold på alle punkter. Det er jeg selvfølgelig fornøyd med, sier Fause til Nordlys etter domsavsigelsen.

Vil anke dommen

50-åringen var til stede under domsavsigelsen, iført lyserød dressjakke, svart joggebukse og sammen med sin forsvarer Aasmund Olav Sandland. Han viste ingen tegn til å reagere da tingrettsdommer Elisabeth Lund leste opp forvaringsdommen, men satt stille og rolig.

Ifølge Sandland vil dommen ankes.

- Dommen vil bli anket, men vi må først studere premissene nøye. Umiddelbart er det en del ting jeg savner. Behandlingen av post én (drapet på Larsen, journ.anm.) var i kjappeste laget, mens det er en rekke elementer vedrørende post to (drapet på Steinsund) som ikke harmonerer med tekniske funn. Dette vil vi utdype nærmere i anken, sier forsvareren til Nordlys.

Hans klient ville ikke forklare seg da saken mot ham gikk for retten i februar, men han har hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapene å gjøre.

Påtalemyndigheten har på sin side ment at tekniske beviser forteller en annen historie. Blant annet dreier seg om et stort antall blodflekker funnet i mannens leilighet. Via DNA-analyse er de identifisert til å stamme fra savnede og antatt drepte Stein Håvard Larsen.

Det ble også funnet klær som skal ha tilhørt Larsen i 50-åringens leilighet. I klærne er det funnet kulehull.

Felt av tekniske beviser

Selv om Larsen ikke er funnet, mener retten at bevisene taler for at tiltalte drepte ham ved å skyte ham tre ganger hjemme i sin egen leilighet.

Han har deretter forsøkt å fjerne sporene ved å vaske og til dels fjerne inventar og skrubbe gulvet med et sterkt vaskemiddel. Retten kan imidlertid ikke fastsette når drapet fant sted, annet enn at det var i løpet av september 2014.

Saken fortsetter under bildet.

Fant kruttslam

50-åringen ble pågrepet dagen etter at det andre offeret i saken, Hermod Magne Steinsund, ble funnet skutt hjemme.

I etterkant av pågripelsen ble det gjort en rekke beslag som påtalemyndigheten mener knytter ham til drapet på Steinsund. Blant annet dreier seg om en .38 kaliber Colt-revolver, et skulderhylster for håndvåpen og karnevalmasker.

På skulderhylsteret og en maske som viser et fjes med bart, bollekinn og store briller, er det gjort funn av tennsatspartikler - populært kalt kruttslam. Det tyder på at et våpen er avfyrt i umiddelbar nærhet.

Vitner har også sett en person luske rundt i nabolaget iført maske samme kveld som Steinsund ble skutt.

Overlagt drap

På bakgrunn av dette mener retten at det er bevist utover enhver rimelig tvil at 50-åringen i 19.50-tiden kvelden 22. september 2014, drepte Steinsund med tre skudd - to i brystet og ett i munnen. Han døde umiddelbart av skadene.

«I bevisvurderingen har retten vektlagt at vitner har observert han (50-åringen, journ.anm.) i nærheten av åstedet på det tidspunktet da drapet ble begått, og at det er gjort beslag hjemme hos tiltalte som knytter han ytterligere til drapet», heter det i dommen.

Samtidig utelukker retten at det kan finnes alternative gjerningspersoner, slik et vitne hevdet da saken gikk for retten.

Videre vises det til at 50-åringen iførte seg maske og tok med et skarpladd våpen da han gikk hjemmefra og oppsøkte Steinsund. Det taler for at handlingene hans var planlagt, mener retten og domfeller ham for overlagt drap.

Saken fortsetter under bildet.

«Fremstår uforståelige»

I skjerpende retning for straffeutmålingen, viser retten blant annet til at 50-åringen tidligere er domfelt for grov vold og mordbrann og at rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at han lider av en schizotyp lidelse med dårlige behandlingsprognoser.

Retten mener en helhetsvurdering tilsier gjentakelsesfare som strekker seg mange år frem i tid.

«Tiltalte dømmes nå for to drap hvor begge de to fornærmede er drept ved bruk av våpen. Drapene fremstår uforståelige tatt i betraktning at det ikke har fremkommet noen opplysninger om drapsmotiv», står det i dommen.

50-åringen er også dømt til å betale til sammen 829.100 kroner i oppreisning og erstatning til etterlatte av Stein Håvard Larsen og Hermod Magne Steinsund.