(Nord24)

DØNNA (Avisa Nordland/Nord24.no): – Vi ligger enda bedre an driftsmessig og økonomisk. Det skyldes at vi er i en næring som går så det koster. Samtidig har næringen også store utviklingsbehov og med mye kapital finnes det vilje for å forske på mange ulike problemstillinger, innleder daglig leder Kristian Johnsen.

I fjor gikk han på scenen i Tromsø som vekstvinner for 2016. I år er bedriften på Dønna på nytt høyt på listen over bedrifter fra Nordland med en betydelig vekstkraft.

 

Måtte ro på jobb

LetSea er Norges største forsøksstasjon med sin kapasitet i merder. Johnsen har vært med fra den spede begynnelse med tre ansatte, 12 forsøksmerder og en flåte de måtte ro ut til.

Dønna: Forskningsstasjonen i Solfjellsjøen er en av de tre avdelingene i Letsea. I fjor vant de vekst i nord. I år er de nok en gang blant bedriftene som utmerker seg i Nordland. En av årsakene er at de har bevist at det for oppdrettsnæringen vil være lønnsomt å skifte over til storsmolt. Alle foto: Ivan Ortegon

Hjertet i bedriften ligger i Solfjellsjøen på Dønna. Siden 2001 har 12 merder blitt til 112 på fem ganger fem meter. Lenger ute i havet ligger det merder der man kan kjøre fullskalaforsøk.

Der ferga fra Sandnessjøen ankommer øya, har LetSea den tredje avdelingen. Der opererer de på land med forsøk og produksjon på storsmolt for laks og rognkjeks. Den lille fargerike fisken som er et av virkemidlene som næringen er avhengig av for å bekjempe lakselus.

Nye investeringer

– Vi har planer om å investere cirka 60 millioner kroner i landanlegget, fortsetter Johnsen. Et viktig steg for å komplettere anleggsstrukturen der de tilbyr småskala og fullskala forsøk i naturlige omgivelser i havet, samt stor kapasitet for å kjøre kontrollerte forsøk på land.

LetSea AS, Dønna. Forskningsstasjonen i Solfjellsjø. Vekst i nord kandidat 2017. Henriette Hansen - avdelingsleder

Ambisjonen i 2020 er å være et av de mest anerkjente internasjonale sentrene for forskning og utvikling innenfor akvakultur. Høsten 2016 skiftet de også navn fra Helgeland Havbruksstasjon til LetSea som et ledd i internasjonaliseringen.

Nesten alle

Han anslår at 4/5 deler av laksenæringen fra fôrprodusenter til lakseoppdrettere er kunder. Neste steg er råvarescreening. I praksis å jobbe direkte inn mot råvareleverandørene til fôrindustrien.

– Per i dag jobber vi med alle de store og sentrale utfordringene næringen har, sier Johnsen og lister opp. utvikling og testing av fôr, fiskehelse, genetikk, vaksiner, lus, triploid fisk (steril fisk) og storsmolt.

LetSea AS, Dønna. Forskningsstasjonen i Solfjellsjø. Vekst i nord kandidat 2017.

– Vi kunne levd av forskningen alene, presiserer han videre om miksen av oppdragsforskning og egeninitierte prosjekter. Sistnevnte ofte i samarbeid med andre stor forskningsaktører og med finansielle bidrag fra Norges forskningsråd og det regionale forskningsfondet.

Gjennombrudd

Johnsen tror de står overfor et gjennombrudd innen få år når det gjelder triploid fisk. Det blir nesten som å få en ny art inn i næringen, men samtidig slipper man faren for genetisk smitte fra oppdrett til villaks. Når det gjelder storsmolt startet forskningen for tre år siden.

Gjennombruddet kom i fjor. I stedet for å sette 100 grams smolt i sjøen har LetSea latt smolten vokse opp til 400–500 gram på land.

– Vi lyktes 100 prosent med en produksjon i stor skala.

Forskningsmessig har vi klart å verifisere i fullskala at storsmolt totalt gir en lavere förkostnad og betydelig kortere produksjonstid i sjøen enn tradisjonelt smoltutsett.

Kombinert med den høye lakseprisen, ga det også en ekstra uttelling rent resultatmessig da denne fisken ble slaktet. Både omsetning og resultat i LetSea påvirkes av lakseprisen fordi de har fem konsesjoner der det gjøres fullskala forsøk. For dette er også fisk som selges i markedet. Inntektene fra laksesalget gir dem betydelige muligheter. Johnsen snakker om å kunne gjøre næringen enda grønnere. Han kaller det grønne kretsløpet for neste etappe og eksemplifiserer med at næringen kan anvende bunnslam og fôrrester til produksjon av andre arter.

Distriktene

Tre ansatte er blitt til 38 ved de tre avdelingene. Et minimumskrav er at man har eller tar fagbrev. Videre har staben sju ansatte med mastergrad og en doktorgrad.

– Vi driver med avansert datainnsamling, slik sett er vi også en krevende arbeidsplass men også en kompetansebedrift i Distrikts-Norge, framholder sjefen.

 

VEKST I NORD 2017

De nominerte bedriftene er de beste i hvert sitt fylke, rangert etter følgende kriterier:

  • Over én million kroner i omsetning.
  • Nordnorsk tilhørighet og eierskap.
  • Minst 20 prosent vekst, i både omsetning og driftsresultat, hvert år de siste 3 årene.
  • Har levert regnskap innen tidsfristen.
  • Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, ha et godt produkt eller tjeneste, samt best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
  • Regnskapstallene tar utgangspunkt i tall fra regnskapstjenesten Proff Forvalt.
  • Vekst i Nord presenteres i samarbeid med Avisa Nordland, iFinnmark og Næringslivsdagen Nord, som er finansiert av Nordlys, Innovasjon Norge og Norinnova. Førstepremien på 150.000 kroner deles ut 31.oktober under Næringslivsdagen Nord.