Dommen i Vadsø-drapet har falt

DØMT FOR DRAP: Den drapstiltalte nektet for at han sto bak drapet i sommer på Coop i Vadsø, men retten var ikke i tvil om hvem som drepte Håvard Pedersen.

DØMT FOR DRAP: Den drapstiltalte nektet for at han sto bak drapet i sommer på Coop i Vadsø, men retten var ikke i tvil om hvem som drepte Håvard Pedersen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Dømt til tvungen psykisk helsevern.

DEL

IFINNMARK: Mannen som sto tiltalt etter knivdrapet i Vadsø i juli i fjor, dømmes til tvungen psykisk helsevern og til å betale 20.000 kroner til hver av foreldrene til Håvard Pedersen. Det viser den ferske dommen fra Øst-Finnmark tingrett.

I dommen slår Øst-Finnmark tingrett fast at det ikke er tvil om at den tiltalte mannen drepte Håvard Pedersen.

Usikkerhet om identitet

Det har kommet frem at den tiltalte i forskjellige land har blitt registrert under forskjellige identiteter.

Selv sier mannen at han kom til Norge fra Afghanistan som mindreårig asylsøker i 2015. Ifølge denne identiteten var han 17 år da drapet skjedde, og 18 år nå. I politiets etterforskning har tre andre mulige identiteter kommet på bordet, der alderen settes til henholdsvis 20 og 21 år på drapstidspunktet.

Retten mener det ikke er avgjørende for utfallet av saken å få klarhet i dette spørsmålet.

– Det avgjørende for retten er at spørsmålene om skyld, reaksjon og ansvar for sivile krav er knyttet til rett person, skriver retten.

Retten legger til grunn både videoopptak og bilder fra butikkens overvåkningskameraer, samt DNA-funn på stedet.

Videre har mannen også blitt dømt for å ha slått en sykepleier tre ganger i hodet. Hendelsen fant sted mens mannen var innlagt ved Dikemark sykehus i etterkant av drapet. Sykepleieren skal ha vært sykemeldt i noen uker som følge av hendelsen. Mannen dømmes for kroppskrenkelse som følge av slagene.

DREPT: Håvard Pedersen (18) døde av skadene han ble påført.

DREPT: Håvard Pedersen (18) døde av skadene han ble påført. Foto:

– Farlig og uberegnelig

Sakkyndige i saken har vurdert den drapsdømte mannen som psykotisk i gjerningsøyeblikket, og han kan derfor ikke dømmes til vanlig fengselsstraff. De sakkyndige har konkludert med at den tiltalte mest sannsynlig har hatt lidelsen Paranoid schizofreni siden vinteren 2018. Han blir derfor dømt til tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige mener at mannen nå representerer middels risiko for fremtidig vold, fordi han blir ivaretatt under strenge sikkerhetsforhold. Dersom dette ikke opprettholdes, mener de derimot at han vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold. Retten påpeker også at mannen har vist seg å være svært farlig og uberegnelig.

– Helt uten noen foranledning eller kjennskap til Håvard Pedersen, drepte han Pedersen brutalt. Han angrep også sykepleieren ved Dikemark sykehus ved flere knyttneveslag uten at det var noen foranledning. Tiltalte synes å mangle enhver innsikt rundt de handlinger han har foretatt, og hvilken sorg og smerte han har påført de etterlatte. Han benektet å ha utført handlingene under begge tiltaleposter, og for retten antydet han at videoen av overvåkningskameraene på Coop måtte være manipulert, skriver retten i dommen.

Må betale erstatning

Mannen må betale 40.000 kroner til Pedersens mor og far. Rettspraksis opererer vanligvis med en oppreisningssum på 200.000 kroner til de etterlatte i drapssaker, men retten påpeker at den drapsdømte mannens økonomiske midler vil være begrenset i overskuelig fremtid. De mener at dette skal tale for en lemping på erstatningsansvaret. Foreldrene like fullt kan søke Kontoret for voldsoffererstatning og få 200.000.

– Retten bemerker at lempingen av erstatningen ikke vil få noen betydning for størrelsen på utbetalingen til de etterlatte som de kan søke om gjennom voldsoffererstatningsordningen, heter det i dommen.

Samtidig slår retten fast at drapet er svært grovt og at de etterlatte har et behov for oppreisning for den krenkelse smerte og sorg som de er påført. I tillegg må mannen ut med 5000 kroner til en sykepleier han slo til med knyttet neve ved oppholdet på Dikemark sykehus der han oppholdt seg etter drapet.

Vurderer ankespørsmål

– Dommen er som forventet. Hvorvidt vi blir å anke må vi komme tilbake til, sier mannens forsvarer Vidar Zahl Arntzen.

Også bistandsadvokat Edel H. Olsen sier til iFinnmark at dommen er som forventet:

– Både dommen om psykisk tvungen helsevern og oppreisningserstatningen er som forventet.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt da hun skal i møte med Håvard Pedersens foreldre om dommen tirsdag.

Dommen er ikke rettskraftig, da den tiltalte får to uker på seg til anke.

Artikkeltags