Helt siden 1950 har Posten hatt banktjenester gjennom sitt ekspedisjonsnett. I 20 år har DNB hatt tjenesten, men den ordningen avvikles innen utgangen av 2020 skriver Nettavisen.

Vi synes det er synd for kundene. De er vant til å få banktjenester gjennom post i butikk og postkontor. Det kan vi ikke lenger tilby slik vi har gjort de siste 70 årene, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til Nettavisen.

Posten har drevet Post i butikk siden 2001.

DNB samarbeid innebar at du gjennom Post i Butikk kunne utføre dine daglige banktjenester i butikken uten å gå til en bankfilial. Det inkluderer ting som å gjøre innskudd, uttak, betale regninger og heve giroutbetalinger i nærmiljøet gjennom de 1314 Post i butikk-filialene i Norge.

Eckhoff understreker at Post i butikk-filialene fortsetter som før, med mulig til forsendelser og avhenting av pakker med mer, men altså uten banktjenester.

– Vi har ikke egne banktjenester og ingen plikt til å ha det, men det har vært en viktig tjeneste for mange av våre kunder, sier Eckhoff.

Posten leverte tidligere banktjenester selv gjennom Postbanken, men denne banken ble fusjonert inn i DNB i 1999, og siden den gang har Posten og DNB samarbeidet.

Utløper

Postens bankavtale med DNB utløper 31.12.2019. Det siste året har partene jobbet for å finne en ny løsning og DNB har ønsket å få med konkurrentene med på Post i Butikk-løsningen. Det har ikke lykkes. I mangel av en felles bankløsning har DNB dermed valgt å la avtalen utløpe.

Eckhoff sier at det er lite som tyder på at de vil selv vil klare å få inn en ny bankaktør til å ta over DNBs rolle.

Det er det DNB har forsøkt. Vi har ingen grunn til å tro at vi får med banknæringen i framtiden, sier Eckhoff.

Posten har imidlertid bankplikt gjennom landposttjenesten. Det vil si at hvis folk bor veldig langt fra nærmeste bankfilial, kan postbud gjennomføre enkle banktjenester som inn- og utbetalinger. Også denne avtalen går ut fra nyttår.

– Her må vi se på om vi kan få til et samarbeid med en annen bank. Dette er ikke på plass ennå, sier Eckhoff.

DNB og Posten er opptatt av at det skal være tilstrekkelig med tid til å hjelpe både kunder og ansatte i butikkene over på den nye løsningen når den er klar. DNB og Posten tar sikte på at endelig avslutning av avtalen vil skje i løpet av 2020.

– Vi vil sammen med DNB jobbe for å finne gode overgangsløsninger, sier Eckhoff.