Gruveselskapet Nussir i Finnmark ber investorer om en halv milliard kroner for å utvikle verdens første elektrifiserte gruve, ifølge Dagens Næringsliv.

Som kjent ga regjeringen nylig gruveselskapet tillatelse til å starte kobbergruve med sjødeponi ved Repparfjorden.

– Vi sender nå søknad til Enova om å bli verdens første gruve som har 100 prosent elektrisk drift. Det gir en ekstra kostnad på 200–300 millioner kroner, og vi håper å få 50 prosent støtte, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir.

Selskapet tenker å investere minst en milliard kroner til å utvinne kobber i den underjordiske gruven. En elektrifisering av gruven vil øke kostnadene med 300 millioner til 1,3 milliarder kroner.

– Vi blir den gruven i verden med lavest klimautslipp. Vi kan bli et fyrtårn på klima, og det burde løftes frem av miljøbevegelsen, for å presse andre gruver i verden til å følge vårt eksempel, sier Rushfeldt til DN.

Rushfeldt har jobbet i ti år for å realisere planene.

– Vår produksjon av kobber er nok til å elektrifisere resten av den norske bilparken på 2,6 millioner personbiler i løpet av de neste ti årene, mener Rushfeldt.

Planen er å starte drift i gruven ved årsskiftet 2022–2023. Både miljøvernere, fiskere og reindrift har varslet at de gå til søksmål og ty til sivil ulydighet.