Disse kommunene er taperne og vinnerne i den store «kvotegaloppen». Jacob (21) frykter øde bygder, forgubbing og fiskere fra EU

Svært verdifulle fiskekvoter samles på stadig færre hender. Flere bygder i Troms risikerer å bli lagt øde. Tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen ser mørkt på fremtiden for flere kystkommuner.