Gå til sidens hovedinnhold

Disse kan få tilbud om Janssen-vaksine fra neste uke

Janssen-vaksinering kan bestilles fra tirsdag 15. juni. For å få vaksinen som er utenfor vaksinasjonsprogrammet, må man oppfylle Helsedirektoratets kriterier.

– Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen, vil kunne få nei fra legen, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om vaksinen onsdag ettermiddag.

Dermed kan det se ut til at det blir vanskelig å ta Janssen-vaksinen for å sikre seg en sydentur i sommerferien, om man ikke har en veldig god grunn.

I mai bestemte regjeringen at de vil åpne for frivillig Janssen-vaksinering, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag å vurdere hvordan vaksineringen utenfor det regulære vaksinasjonsprogrammet skal foregå.

Ikke for alle

Dette er Helsedirektoratets kriterier:

– Nødvendig reise til land med høy smitte, der en lege vurderer at nytten overstiger risiko ved vaksinen.

– Personer som er i en så krevende livssituasjon knyttet til å være uvaksinert, at tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

– At man har et nært familiemedlem med alvorlig kreft eller mottar immunsupprimerende behandling.

– Alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

– Konkret medisinsk faglig vurdering ut ifra kjennskap til personens livssituasjon.

Tilbys fra 15. juni

Vaksinen og vaksineringen skal være gratis, og fra tirsdag 15. juni skal det praktiske rundt tilbudet være på plass. Da kan man bestille time for vurdering hos privat lege, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksiner.

Det er ikke et krav til leger at de skal tilby vaksinen.

– Hvis du ønsker å bruke denne muligheten, er det første du bør gjøre å sette deg inn i kriteriene for å få vaksinen, og det kan du gjøre på Helse-Norges nettsider, sier Høie.

– Så kan du ta kontakt fra og med tirsdag 15. juni, hvis dette fortsatt er aktuelt for deg.

Mer enn 200.000 doser ligger på lager etter at vaksinen ble satt på pause i Norge i april.

Legeforeningen kritisk

Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å skrote Janssen-vaksinen, slik de gjorde med AstraZeneca-vaksinen, etter flere tilfeller der vaksinerte fikk blodpropper og lavt antall blodplater. Et flertall i det regjeringsoppnevnte Vorland-utvalget anbefalte imidlertid regjeringen å tilby vaksinen unntaksvis, og et mindretall mente at den burde kunne tilbys på resept.

Legeforeningen har vært kritiske til at leger skal kunne skrive ut vaksinen på resept og har sagt at det er umulig uten å vurdere forsvarlighet.

– Gitt smittesituasjonen og snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer, er den faglige vurderingen at Janssen-vaksinen ikke bør brukes, skrev foreningen i en pressemelding underveis i pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Det som skiller Janssen-vaksinene fra de andre vaksinene som brukes i Norge, Pfizer og Moderna, er at kun én dose er nødvendig for å regnes som fullvaksinert. Tre uker etter vaksinestikket får man også grønt lys i vaksinesertifikatet.

Fakta om Janssen-vaksinen

* Utviklet i Nederland og Belgia av Janssen Pharmaceuticals, et datterselskap av det amerikanske konsernet Johnson & Johnson.

* Omtales derfor både med navnene Janssen og Johnson & Johnson.

* Vaksinen skiller seg ut ved at kun én dose trengs for å bli fullvaksinert.

* Basert på såkalt virusvektor-teknologi. Et forkjølelsesvirus brukes til å frakte genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

* Samme type teknologi brukes også av AstraZenecas vaksine og den russiske Sputnik-vaksinen.

* Kan oppbevares i kjøleskapstemperatur i flere måneder.

* I en test med over 43.000 deltakere var Janssen-vaksinen 66 prosent effektiv mot moderat og alvorlig forløp av covid-19.

* Vaksinen ble 11. mars godkjent for bruk i EU og Norge.

* Etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater, ble bruken i april satt på vent i Norge.

* Folkehelseinstituttet og et utvalg ledet av Lars Vorland har anbefalt å fjerne vaksinen fra det norske vaksinasjonsprogrammet.

* Regjeringen besluttet imidlertid at vaksinen skal gjøres tilgjengelig utenfor vaksinasjonsprogrammet. I mai fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan dette skal gjennomføres.

Kilder: Statens legemiddelverk, Reuters, Ritzau, Janssen Pharmaceuticals

Kommentarer til denne saken