Disse fikk pris av kommunen - skiltmaler Kristian fikk hederspris

Av

Skiltmaler Gundersen fikk Tromsøs hederspris for sine regnbuer og budskap mot korona.