Disse E8-strekningene får ny asfalt i sommer

Lista klar fra vegvesenet.