Disse bildene viser hvorfor man frykter storflom i år

Snømengdene kan alene forårsake flomskader i Troms og Finnmark.